Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 13.05.2019