Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 13.09.2019