Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 19.07.2019