Convocare a ședinței ordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 19.07.2019