Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 19.09.2019