Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 21.01.2019 ora 15.00