Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 23.05.2019