Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 25.07.2019