Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 27.05.2019