Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 28.06.2019