Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 29.05.2019