Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 30.05.2019