Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 31.01.2019 ora 17.45