Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 31.05.2019