Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 12.11.2018 ora 15.00