Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 09.07.2018 ora 08.30