Convocare a ședinței ordinare a Adunării Generale a Asociatilor din data de 22.01.2018