Convocare a ședinței ordinare a Adunării Generale a Asociatilor din data de 23.03.2018 ora 09.00