Convocare a ședinței ordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 10.08.2018