Convocare a ședinței ordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 12.06.2019