Convocare a ședinței ordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 14.06.2019