Convocare sedinta extraordinara a Consiliul de Administratie pentru data de 16.11.2017