Convocare sedinta extraordinara a Consiliul de Administratie pentru data de 02.10.2017