Convocare sedinta extraordinara a Consiliul de Administratie pentru data de 27.10.2017