Convocare sedinta ordinara a Consiliul de Administratie pentru data de 05.09.2017