Convocare sedinta ordinara a Consiliul de Administratie pentru data de 01.09.2017