Convocarea Adunarii Generale a Asociatiilor 08.09.2017