Convocarea Adunarii Generale a Asociatiilor 16.11.2017