CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR SOCIETATII SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.