Cumparare directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de verificare, intretinere si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

              Autoritatea contractanta organizeaza cumparare directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de verificare, intretinere si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (centrala de semnalizare, alarmare si avertizare la  incendiu, hidranti) situata in parcarea supraterana supraetajata de pe str. Cuza Voda, Ploiesti.

Operatorii economici interesati vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  18.10.2018, ora 12:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 18.10.2018, ora 14:00:Prestari servicii de verificare, intretinere si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor (centrala de semnalizare, alarmare si avertizare la  incendiu, hidranti) situata in parcarea supraterana supraetajata de pe str. Cuza Voda, Ploiesti si datele de identificare ale societatii.

 Alte detalii le obtineri de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

 Procedura de atribuire:  achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

DESCARCA documentatie

 

Data si ora limita de depunere oferte:  18.10.2018, ora 12:00

Data si ora limita de deschidere oferte: 18.10.2018, ora 14:00

Luminita Dimache

luminita.dimache@sguploiesti.ro

Tel.: 0244 525252 interior 127

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte

Prahova, Ploiesti, str. Valeni, nr. 32

Tel.: 0244 525252 interior 127

Fax: 0244 510353

www.sguploiesti.ro