Erată la anunțul publicitar referitor la licitația publică cu strigare din data de 15.09.2023, în vederea valorificării unor bunuri – mijloace fixe, aflate în proprietatea S.C. SGU Ploiești S.R.L.