Raport de Activitate pentru anul 2023 – Director General – Adrian Emanuil Semcu

Raport de Activitate pentru anul 2023 – Director Adjunct – Alin Danila

Raport de Activitate pentru anul 2023  Director Economic – Jeny Bucur

Raportul auditorului statutar pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023

Raport de Activitate semestrul I pentru anul 2023 – Director General – Adrian Emanuil Semcu

Raport de Activitate semestrul I pentru anul 2023 – Director Adjunct General – Alin Danila

Raport de Activitate semestrul I pentru anul 2023 – Director Economic – Jeny Bucur

Raport de Activitate pentru anul 2022 – Director General – Adrian Emanuil Semcu

Raport de Activitate pentru anul 2022 – Director Adjunct – Alin Danila

Raport de Activitate pentru anul 2022  Director Economic – Jeny Bucur

Raport audit statuar pentru exercitiul financiar al anului 2022

Raport de Activitate semestrial pentru anul 2022 Director General – Adrian Emanuil Semcu

Raport de Activitate semestrial pentru anul 2022  Director Adjunct – Alin Danila

Raport de Activitate semestrial pentru anul 2022  Director Economic – Jeny Bucur

Raport de activitate pentru anul 2021 – Director General – Adrian Emanuil Semcu

Raport de activitate pentru anul 2021 – Director Adjunct – Alin Danila

Raport de activitate pentru anul 2020 – Director General Alin Danila

Raport de activitate trimestrial pentru anul 2021 – Director General Alin Danila

Raport de audit anual

Registrul de riscuri