Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 02.05.2018