Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 22.01.2018