Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor din data de 27.03.2018