Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 09 din 23.05 2019