Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 10 din 27.05.2019