Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 11 din 29.05.2019