Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 12 din 30.05.2019