Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 13 din 30.05.2019