Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 14 din 30.05.2019