Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 15 din 31.05.2019