Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 17 din 14.06.2019