Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 18 din 28.06.2019