Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 19 din 28.06.2019