Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 20 din 19.07.2019