Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 21 din 19.07.2019