Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 22 din 25.07.2019