Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 23 din 25.07.2019