Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 24 din 08.08.2019